Browsing Tag: chuk chuk

    Chuk Chuk Karti Rail Chali | Hindi Nursery Rhymes For Children
    Articles, Blog

    Chuk Chuk Karti Rail Chali | Hindi Nursery Rhymes For Children

    September 11, 2019


    Chuk Chuk karte aati hai… Chuk Chuk geet gaati hain… Ha ha ha ha … Chuk chuk karke aati hain Chuk Chuk ke geet gaati hain… Sabko sair karati hai,rail gaadi Ha ha ha rail gaadi Chuk chuk karke aati hain Chuk Chuk ke geet gaati hain… Sabko sair karati hai,rail gaadi Ha ha ha rail gaadi … Gaav sheher jungle ghane,dariya parvat aur jharne Gaav sheher jungle ghane,dariya parvat aur jharne Sabkuch humme dikhati hain rail gaadi Ha Ha Ha rail gaadi… Chuk chuk karke aati hain Chuk Chuk ke geet gaati hain… Sabko sair karati hai,rail gaadi Ha Ha Ha rail gaadi… Jao chahe kitne dur… Kabhi na hote thakkar chur… Ha Jao chahe kitne dur… Kabhi na hote thakkar chur. Manzil par pahochati hai rail gaadi… Ha Ha Ha rail gaadi… Chuk chuk karke aati hain Chuk Chuk ke geet gaati hain… Sabko sair karati hai,rail gaadi Ha Ha Ha rail gaadi…